Blogs

Yeroo ammaa kana adunyaan harka keenyarratti kan argamtu yommuu ta’u, odeeffannoon immoo fixxee qubbiin keenyaa irratti argama. Kanaaf immoo ibsi biroo hin barbaachisu. Namootaan walqunnamuu fi odeeffannoo adda addaa wal-jijjiiruuf intarneetiin ga’uumsaa fi saffisa guddaa qaba. Akkuma beekkamu namoonni hedduun…

ወደአንድ የመፅሓፍት መሸጫ መደብር ጎራ አሉ እንበል። በመደብሩ ካሉ በርካታ መፅሓፍት መካከል የፊት ገፁ የማረክዎትን አንድ መፅሓፍ አነሱ ። የመፅሓፉ የፊት ገፅ(cover page) ውብ መሆኑ የማንበብ ስሜትዎን ከፍ አድርጎት ወደውስጠኛው የመፅሓፉ ክፍል ሲገቡ ግን በባዶ ገፆች የተሞላ የወረቀት ስብስብ ብቻ…

An event is a gathering of people at a common place for celebration, discussion, acknowledgment, competition, education, marketing, sharing the same values, religious and cultural reasons. Events occur all over the world 24/7 whether it is a wedding, national victory…